Team Assessment Tool

Team Assessment Tool

Demokratisk selvevaluering til læring og reflektioner efter afholdt teamaktivitet

Ved hjælp af vores unikke og fleksible app "Team Assessment Tool" og vores veluddannede facilitatorer vil deltagerne vurdere deres indsatser på en række indsatsområder vi sammen har defineret inden aktiviteten. Den efterfølgende debriefing vil tage udgangspunkt i resultaterne fra analysen der dermed gør den ellers og bløde teambuilding indsats til en målbar og specifik kultur forbedrings process. Dette vil hjælpe såvel den enkeltes forudsætninger for at præstere i jeres kultur samt forstærke de gode egenskaber der allerede fungerer.

Deltagelse

Kan bruges til principielt alle teambuilding øvelser og kan bruges fra egne telefoner eller medbragte tablets.

Evaluering

Den enkelte reflekterer og scorer teamtes performance på en række indsatsområder ved at kvantificere en række statements, . Systemet genererer en grafisk illustration af den samlede vurdering .

Kommitment

Deltagerne stemmer på hvilke områder der skal forbedres fremadrettet. Der laves prioriteret handlingsplaner og alle tager ansvar og ejerskab for at drive forandringen.

Gentagelse

Deltagerne har nu fysisk bevis på deres indgåede aftaler og hvordan samarbejdet skal forbedres fremadrettet. Deltagerne kan herefter løbende vurdere fremgangen enten hjemme på kontoret eller ved næste teambuilding dag.

Se på vores udvalg af programmer der aller passer sammen med vores skræddersyede selevaluering værktøj kalde Team Assessment Tool der kan faciliteres af en af vores senior Event Directors.
Skal i bruge hjælp til at vælge ?

Get in Touch