Peak Performance

Se hvordan du kan udvikle en sund performancekultur ved at lade dine medarbejdere udvikle sig og bryde med deres negative rutiner.

excellence

Hvis en virksomhed skal opnå peak performance er det vigtigt at være risikovillig. De ansatte vil ofte bevæge sig indenfor deres vante arbejdsgange og processer, og sigte efter en best practice der er resultatet af erfaring og tryghed.

Udvikling handler om at kunne se den lange bane, og acceptere at der skal være plads til at fejle på vejen.


Excellence er at identificere aspekter af dig eller dit team der skal udvikles, udforme strategier for at skabe forbedringer og derefter integrere relaterede handlinger i praksis. Det er alt for nemt at blive i ens egen komfort zone og holde sig til rutinemæssige opgaver i stedet for at omfavne risiko. En sådan adfærd hæmmer ekspertise og udforskning af personlig vækst og teamudvikling.Det er et kendt træk blandt mange højtydende der obsessivt beskytter deres image, at gøre, hvad de gør bedst og ikke udfordre sig selv til at blive større individer.

Værdsæt nye læringserfaringer der kan forårsage vanskeligheder eller vække en følelse af inkompetence, er et primært skridt hen imod udvikling og den fortsatte vej mod excellence. Finde ydmyghed for at indrømme sårbarheder og vende sig mod andre for at få støtte er også nøglen til at skifte fra status quo og tage nye udfordringer op. Et langtidsblik på det store billede vil også give mere frihed til at snuble lidt på vejen til succes.

På trods af ledernes ros for innovation og personlig udvikling af personalet, reelle skridt er ikke ofte sat på plads. Organisationer og teamledere kan fremme ekspertise ved at belønne enkeltpersoner og team, for at udvikle nye måder at gøre ting på, med muligheder for vækst og mindre tilbageslag undervejs.

Catalyst har en række teambuilding programmer, der placerer personer uden for deres komfortzone. Udfordringer såsom at lære at spille som et orkester på mindre end 2 timer, er blevet en central metafor for at forpligte sig til ekspertise og personlig udvikling. Tag et kik på dette udvalg af teambuilding programmer med fokus på excellence?


Tag et kig på vores udvalg af teambuilding aktiviteter.
Har du brug for hjælp til at træffe den rigtige beslutning?

Kontakt os

Related Articles