Samarbejde

Få bedre styr på samarbejde gennem teambuilding og forståelse for hvad der skaber godt samarbejde.

three people cooperating to create a dragons head in Catalyst teambuilding activity Dragons Squad

Samarbejde er den hurtigste måde at løse store opgaver på. I stedet for at tænke på team-medlemmer med individuelle opgaveknusere, skal man tænke på opgaver som fælles udfordringer, hvor alle kan bidrage til at få dem løst bedre og hurtigere.

Samarbejde har mange lag, især i forbindelse med komplekse opgaver og udfordringer. Det handler om at allokere de rigtige ressourcer til det rigtige problem, så flaskehalse fjernes og det bedste flow opnås. Udover at ressourcer skal allokeres, så skal alle medarbejdere også forstå at viden ikke kan isoleres, men skal sættes fri, så flest mulige kolleger har glæde af det.

I nutidens videnssamfund er medarbejdere ofte ansat på grund af deres ekspertviden, og det kan derfor betyde at medarbejdere ser deres viden som det eneste der sikrer deres stilling. Det gør at viden bliver isoleret, og skaber flaskehalse, da specifikke opgaver er afhængige af specifikke medarbejdere. Den bedste måde at modvirke denne dårlige trend er at skabe et godt miljø for idéer og viden, hvor de ansatte ser den direkte nytteværdi af at dele og modtage viden og idéer. Det giver både bedre resultater og bedre arbejdsmiljø, fordi de ansatte ser deres kolleger som partnere i stedet for konkurrenter.

Vi har en række teambuildingprogrammer der kan være med til at understrege vigtigheden af en sund samarbejdskultur, og glæden ved at indgå i teams der arbejder åbent og frit.


Tag et kig på vores udvalg af teambuilding aktiviteter.
Har du brug for hjælp til at træffe den rigtige beslutning?

Kontakt os

Related Articles