Udvikling af effektive virtuelle teams

Udgivet den 7. jul. 2019 af Esther Daniel

Hvis du ligesom jeg arbejder som remote freelancer, er du bekendt med den frihed man har. Indenfor rimelighedens grænser kan du arbejde hvor og hvornår du har lyst. Jeg er en sportfanatiker som også elsker at rejse, så fjernarbejde passer godt til min livsstil. Dermed ikke sagt at det ikke har sine udfordringer.

Globalisering er hvad der driver væksten af fjernarbejde. Ifølge en undersøgelse af Strategy Analytics, vil ''den globale mobile arbejdskraft øges fra 1,52 billioner i 2017, som dækker over 39,3% af den globale arbejdskraft, til 1,88 billioner i 2023 – 43,3% af den globale arbejdskraft.'' Ifølge IWG arbejder 70% af professionelle allerede væk fra arbejdspladsen mindst en gang om ugen, og 53% gør det mindst halvdelen af ugen.

De samme modeller for team-effektivitet gør sig gældende for fjernarbejdende teams og nogle gange mere, eftersom de er ofre for afstandens tyranni samt de geografiske, kulturelle og sproglige udfordringer det bringer med sig. Effektive virtuelle teams guides af dygtige ledere som opsætter klare processer i gruppen der understøtter positiv dynamik.

ibuild

Fælles kultur og forbundethed

Positiv virksomhedskultur hænger sammen med medarbejderengagement og jobtilfredshed. Det øger medarbejdernes loyalitet og forbindes med højere produktivitetsniveauer. Fælles kontekst hjælper med at skabe tillid og indbyrdes afhængighed, hvilket fører til åben kommunikation, teamwork og samarbejde. Faktorer, der er afgørende for effektive teams bestående af fjernarbejdere.

Der er forskellige måder, hvorpå ledere kan fremme kollektiv identitet og forståelse i virtuelle teams. For at skabe en kultur med præstationer, formål og meningsfuldt arbejde, bør man starte med at diskutere teamkultur sammen. At finde ud af, hvad der betyder noget for de enkelte personer, vil bidrage til at skabe en kultur, der passer til teamet.
I virtuelle teams er social afstand med til at skabe en følelse af mangel på fælles identitet. En fælles, almindelig klage fra fjernarbejdere er, at de finder opbygning af tillid og forbindelse med deres kollegaer udfordrende. Dette kan betyde at arbejdspolitikken er mere fremherskende, og konflikten er vanskeligere at løse.

På trods af at være fjernarbejdende, vil fælles ansvar, kollektiv beslutningstagning og regelmæssig deltagelse i samtaler, bidrage til at udvikle kognitiv indbyrdes afhængighed. At opfordre til en kultur af informationsdeling og samarbejdsopgaver, vil hjælpe med at udvikle transaktiv hukommelse.

the infinite loop

At tage sig tid til at komme sammen ansigt-til-ansigt for at deltage i teambuilding-aktiviteter, der fokuserer på målrettet holdadfærd, vil komme til udtryk i form af gevinster i forbundethed og produktivitet. I VR spillet ”The Infinite Loop”, skiftes deltagerne til at bære et VR-headset og beskrive den virtuelle verden, mens holdkammeraterne i den virkelige verden har løsningerne. Iterativ læring kombineret med kontinuerlig tilbagemelding er en nyhed for fjernarbejdere og kan hurtigt udvikle samarbejde og effektive kommunikationsevner i teams for fjernarbejdere.

Et andet lignende program, Integrity, tilbyder en sikker kontekst, hvor man kan orientere passende adfærd, undersøge virksomhedskultur, skabe proaktiv diskussion og hurtig, sammenhængende beslutningstagning.

Sunde arbejdere er gladere og mere produktive. En fælles klage fra fjernarbejdere er, at de arbejder flere timer, ikke tager pauser og har svært ved at skelne mellem hjem og arbejdsliv. Diskuter disse spørgsmål som en gruppe og find strategier til at fremme sunde arbejdsvaner. Overvej at investere i wellness apps såsom mindfulness meditation til teamet. Meditainment Online! kan gøres overalt, når som helst og er bevist til at fremme positiv tænkning, gode søvnvaner og samtidig lindre stress.

Strategier, der øger en følelse af tilhørsforhold og at være inkluderet, kan være ting så simple som socialiseringsritualer – som f.eks. fejring af fødselsdage. Sværere at gøre når man er fjernarbejder, men ikke umuligt.

Kollektive, sociale formål har positive effekter ift. tilknytning i et team, der skaber en fælles identitet. Hos Catalyst bidrager vi kollektivt til meningsfulde formål gennem en global givende organisation B1G1. Dette styrker vores fælles kultur om at give tilbage.

	escape the maze

Kommunikation

For fjernarbejdere bliver de fleste interaktioner gennemført via telefon eller via anden teknologi. Manglende kropssprog og øjeblikkelig reaktion efterlader denne form for kommunikation åben for fortolkning, hvilket igen kan forårsage forvirring og angst. Desuden spænder fjernarbejdende temas ofte over forskellige kulturer. Dette skaber overvejelser omkring tone, skrivestil og endda valg af kommunikationsværktøjer. Humor eller en spøgefuld bemærkning kan anses som passende i en kultur, men uhøflig i en anden.

At skabe mulighed for, at enkeltpersoner kan forklare, hvordan de foretrækker at kommunikere, og samtidig udvikle en forståelse for andres præferencer for kommunikation kan bidrage til at etablere en effektiv kommunikationsprotokol og at vælge de rigtige kommunikationsværktøjer. Videokonferencer i stedet for taleopkald kan hjælpe med at bringe kropssprog ind i en samtale. At opfordre til at udvikle fælles kommunikationsnormer kan øge forudsigeligheden og sikkerheden.

Talrige undersøgelser viser imidlertid, at kommunikation ansigt-til-ansigt er langt mere effektiv end digital kommunikation. Så, hvor det kan lade sig gøre for virtuelle arbejdere at skabe personlige forbindelser, vil dette have den største effekt i forhold til at skabe en følelse af forbundethed.

At komme sammen ansigt-til-ansigt for at deltage i oplevelsesmæssige forretningsspil, der øger bevidsthed og forståelse af individuel forskel, samt styrker, kan øge holddynamikken i fjernarbejdende teams eksponentielt. Tabletbaseret teambuilding-aktivitet, Escape the Maze, er en sjov og engagerende måde at bringe opmærksomhed på ansvarlighed og ansvar i kollektive opgaver, samt forbedre holddynamikken og udvikle fælles erfaring.

integrity

Antallet af virtuelle teams vil fortsætte med at stige. Ved at fremme en fælles kultur og samtidig udvikle en gennemsigtig protokol for engagement, vil fjernarbejdende teams kunne trives. For at være effektive er det dog vigtig at samles på samme geografiske sted fra tid til anden. At drage fordel af disse ansigt-til-ansigt møder med målrettede, erfaringsbaserede læringsspil og teambuilding-aktiviteter, der udformer ønsket holdbetjening, sikrer, at virtuelle hold kan være effektive teams

Esther Daniel

Head of Partner Engagement Strategy at Catalyst Global

Responsible for ensuring organisational effectiveness through network partner engagement strategies at Catalyst Global.

Alle artikler

Foreslået litteratur