Trivsel for sundere, gladere, mere harmoniske og produktive teams

Udgivet den 3. jun. 2019 af Guy Baker

Fysisk, mental, økonomisk, åndelig og følelsesmæssig sundhed er vigtig for medarbejdernes engagement, fastholdelse og ydeevne. Det kan også føre til sammenhængskræft og overordnet produktivitet i teamet. Talrige undersøgelser viser en direkte sammenhæng mellem medarbejdervelvære og reduceret fravær på arbejdspladsen.

I dag er virksomhedernes velværdsstrategier ikke kun målrettet ”sundhed og sikkerhed”, de omfatter også programmer der adresserer sociale forbindelser og følelsesmæssig sundhed. Og et voksende antal af virksomheder udvider deres velfærdsstrategier til deres medarbejdere endnu mere ved at inkludere fleksible arbejdstider, telekommunikation og endda støtte til børnepasning.

Velvære på arbejdspladsen starter med udviklingen af en sund kultur med ensartet og hyppig kommunikation, der oplærer medarbejderne i et miljø af tillid og ærlighed. Lederne skal være engagerede i sagen og vise sig som rollemodeller. Det fysiske miljø samt den sociale støtte er designet til at forbedre velværen. Det er bevist at teambuilding-aktiviteter er en komponent i effektiv velfærdsstrategi for virksomheder.

Orchestrate! - Music for wellbeing

Musik for velvære

At engagere sig i musik – enten at lytte, spille eller lære at spille sammen med andre fører til bedre subjektiv velvære. Musik spiller en afgørende rolle i forhold til følelsesmæssige bestemmelser samt udvikling af fællesfølelse hos en gruppe. Små energiboosts som korte, skarpe musikstykker eller rytmiske aktiviteter medfører en total ændring i tempo, der er forfriskende og giver energi.

I teambuilding-aktiviteter med musik, spiller deltagerne instrumenter eller synger sammen. Musikprogrammerne spænder fra orkestrale stykker, verdensmusik til Haka, beatbox og daft punk. Disse aktiviteter løfter humøret og samler gruppen samtidig med de er bevist at forbedre hjerneplasticitet og indlæring. Med blot en lille smule hjælp, kloge teknikker og ved at samarbejde som en gruppe, kan musikken udføres i en standard, der overstiger forventningerne for alle deltagerne.

Toy Factory - Giving for Wellbeing

At give for velvære

Dét at give er ligeså kraftfuldt for personen der giver, som for personen der modtager. Det er et kendt ordsprog, men det er bakket op af videnskabelige beviser. Når vi hjælper andre, udskiller vores hjerne oxytocin, serotonin og dopamin. Disse humøroptimerende hormoner modvirker effekten fra stresshormonet, kortisol, hvilket har en positiv indvirkning på den mentale sundhed og velvære hos personen, der giver. Teambuilding-aktiviteter med fokus på samarbejde, der er designet til udvikling af ”bløde færdigheder”, der promoverer det at hjælpe og arbejde med andre, har derfor den ekstra fordel at give bedre humør og reducere stress.

At give som en gruppe fremfor at give som enkelperson, giver den største følelse af glæde. Den sociale forbindelse og dét at deles om en oplevelse hjælper med at vende generøs adfærd til positive følelser for den der giver. Derudover muliggør dét at give som en gruppe et større indtryk end hvis man giver alene og dertil også en større følelse af succes.

CSR-teambuilding-aktiviteter er ikke kun designet til at udvikle essentielle ”bløde færdigheder”, men giver også til en værdig sag. Eksempelvis at bygge cykler, lave legetøj eller skaffe penge gennem deltagelse i sjove og engagerende GPS-udløste holdaktiviteter. At involvere medarbejderne i at vælge en lokal velgørenhed eller vælge en værdig sag gennem en givende organisation, som B1G1, opfordrer til engagement i projektet og i aktiviteten. Mange personer, der har deltaget i sådanne programmer, fortsætter med at give eller udvikler vane for at give, hvilket fører til langsigtede positive fordele for deres velværd.

Go Team - Giving for Wellbeing

Mindfulness for velvære

Mindfulness er en mental tilstand, der opnås ved at fokusere al opmærksomhed på det nuværende øjeblik, mens man roligt anerkender og accepterer ens tanker, følelser og kropslige fornemmelser. Det er bevist at mindfulness afhjælper stress, lavt blodtryk, reducerer kroniske smerter og forbedre søvn. Folk der regelmæssigt praktiserer mindfulness meditation siger at de føler sig roligere, mindre stresset og er bedre rustet til at tage sig af udfordrende situationer.

For de fleste mennesker er det svært at holde fokus uden at blive distraheret. Ligesom med body building, kan hjernen styrkes til at forbedre opmærksomhed gennem regelmæssige mentale øvelser. Det har vist sig at regelmæssig mindfulness meditation styrker hippocampus, det område i hjernen, der er ansvarlig for hukommelse og indlæring. Meditation forbedrer også opmærksomhed og koncentration. At have mod på at påtage sig flere udfordrende opgaver og at nå sine mål fører til øget selvværd og velvære.

Guidet mindfulness meditation som pauseaktiviteter på konferencer eller workshops er med til at afslappe hjernen og genskabe fokus, hvilket fremmer koncentrationen og læringsudbyttet. At gøre en mindfulness meditation app tilgængelig for ansatte og give dem frihed til at bruge den, kan opfordre til regelmæssigt brug, hvorved man vil få gavn dens fordele.

Meditainment Live! - Mindfulness for Wellbeing

Hvis forskningen taler sandt, vil virksomheder der fokuserer på deres medarbejders velbefindende, udvikle en kultur for velvære på arbejdspladsen og implementere fleksible strategiver, som medarbejderne har givet udtryk for, vil gavne dem, og de vil høste fordelene ved sundere, gladere, mere harmoniske og produktive teams.


Guy Baker

Founding Director Catalyst Global

Guy visioned the creation & development of team building concepts and then set about to convince the world of their benefits.

Alle artikler

Foreslået litteratur