respect

Hvilke færdigheder kræves for at være en dygtig leder

Udgivet den 3. feb. 2020 af Esther Daniel

Lederskab handler om at vejlede en gruppe mennesker eller en organisation. Det handler om at motivere og udstyre mennesker med redskaberne til at nå deres fulde potentiale og et overordnet mål

"Gode forretningsledere skaber en vision, artikulerer visionen, er lidenskabelig omkring visionen og helmer ikke før de ser den ført ud i livet” - Jack Welch

Ledere ser ”den store helhed”. Vision hjælper en leder med at fokusere og bevare opmærksomheden på det, der er kritisk og essentielt for at nå målet.

Ledere tænker kreativt og innovativt, ser alle sider og er i stand til at komme med unikke ideer. Dette gør de ved at tage sig tid til at gå i dybden. De undgår forudindtagede meninger og går til et problem med en barnlig nysgerrighed. De tager sig tid at udvikle en strategi, der identificerer og nedbryder strukturel silo-tankegang. De er ikke stive i deres tankegang og forbliver fleksible og åbne for ændringer, hvis forholdene ændrer sig. De værdsætter vigtigste interessenters mening og lytter til deres råd. I sidste ende foretager de, objektivt og upartisk, et valg.

Når de først har besluttet sig for en strategi og en måde at gennemføre deres vision på, præsenterer en leder sin vision med selvtillid. Ledere har modet til at stå ved deres beslutninger og handle herefter. De kommunikerer visionen med klarhed, mens de fastlægger dens rationale og giver en følelse af fælles formål. De fastsætter mål og sikrer sig, at alle har deres prioriteter i orden. Når medlemmer af gruppen opfatter deres leder som værende sikker på hans/hendes beslutninger og påstande, er de motiverede for at hjælpe med at realisere dem.


clear communication

"Kvaliteten af en leder afspejles i de standarder, de sætter for sig selv." - Ray Kroc

Store ledere kender sig selv. De tager sig tid til at komme i kontakt med, hvem de er, og hvad de tror på. De er lidenskabelige og drevet af visioner. I krisetider kræver ledere et højt niveau af følelsesmæssig intelligens og skal handle hurtigt baseret på instinkt. Social bevidsthed og klar kommunikation udstyrer store ledere til at håndtere og løse konflikter. I sidste ende bliver deres modstandsdygtighed og positive holdning et eksempel for deres team.


"Den ypperste kvalitet af lederskab er integritet." - Dwight D. Eisenhower

For at inspirere og påvirke andre til at gøre deres bedste, skal ledere besidde ubestridelig integritet. En leder skal være ærlig og stå inde for sine kerneværdier. En leder skal være det gode eksempel og er ansvarlige for sine handlinger.

Store ledere forstår værdien af at kende deres team. De udvikler viden om hver person i deres gruppe og forstår deres styrker og svagheder. De lytter og udvikler evner til at kommunikere effektivt til hver enkelt person og hjælper dem til at opnå deres fulde potentiale. Deres opmærksomhed mod nu’et gør dem i stand til at handle med medfølelse, venlighed og empati.

Ledere skaber et tillidsfuldt miljø, hvor folk ved, hvad der forventes af dem, hvor de kan spille på deres styrker og er anerkendt for deres indsats. Gennem udvikling af et sikkert og inkluderende arbejdsmiljø kan de opfordre til intelligent risikovillighed.


leading the way

Teambuilding-aktiviteter til lederegenskaber

En god leder er interesseret i at lære sit team at kende uden for arbejdsrammerne. Ledere af fjernarbejdspladser skaber, hvor det er muligt, muligheder for at komme ansigt til ansigt med deres teams.

Teambuilding-aktiviteter er den ideelle måde for en leder at lære deres team at kende. Prøv Quickfire, som gør det muligt for hvert holdmedlem at spille på deres styrker. Alternative, sjove, engagerende problemløsningsspil som Beat the Box eller virtual reality-spil, The Infinite Loop bringer teamdynamik i forgrunden, så holdene kan sætte normer, give den gas og i sidste ende yde optimalt.

For dem, der ønsker at udvikle lederegenskaber hos deres ansætte, er det bevist at deltagere gennem gamification-metodoer oplever læring på kortere tid og med varige resultater. En sådan ledelses teambuilding-aktivitet er Peak Performance, hvor deltagerne skal lære at arbejde som et sammenhængende team for at lede en ekspedition til toppen af Mount Everest.

Udforsk vores tilgængelige teambuilding-aktiviteter, eller kom i kontakt med vores venlige team, der md glæde vil hjælpe dig med at arrangere den perfekte teambuilding-begivenhed for dine medarbejdere.

Esther Daniel

Head of Partner Engagement Strategy at Catalyst Global

Responsible for ensuring organisational effectiveness through network partner engagement strategies at Catalyst Global.

Alle artikler

Foreslået litteratur