Vi ønsker at være en rummelig arbejdsplads, hvor den enkelte medarbejder trives og har mulighed for at udvikle sig. Vi tror på vigtigheden af, at vores medarbejdere har en god balance mellem fritid og arbejdsliv, ligesom vi også ønsker at støtte medarbejderne i at have et sundt og aktivt liv. Vi har en målsætning om at minimere vores påvirkning på miljø og klima. Vi fokuserer konkret på at reducere miljøpåvirkningen fra både administration og produktion, ligesom vi fremadrettet vil udvælge yderligere indsatsområder så som transport og emballage. Derudover ønsker vi at præge vores medarbejdere med en miljø- og klimabevidst indstilling, der rækker ud over arbejdspladsen.

Catalyst praktiske miljøretningslinjer

For at fremme god miljøpraksis, er vores retningslinjer med hensyn til miljøet:

 1. For at identificere de væsentlige miljøpåvirkninger af vores aktiviteter.
 2. For at udvikle egnede mål og operationelle procedurer for at minimere vores væsentlige miljøpåvirkninger.
 3. For at overholde relevant lovgivning, reguleringer og andre krav, der vedrører vore væsentlige miljøpåvirkninger.
 4. For at forebygge forurening, minimere vores input af forsyningstjenester og ressourcer og reducere outputtene af emissioner til atmosfæren, spildevand til farvand/kloakker og affald til deponeringsanlæg; vi bestræber os på at genbruge, genvinde eller genanvende materialer, hvor det er praktisk muligt.
 5. For at sikre, at det miljømæssige ansvar bliver defineret, kommunikeret og forstået på alle niveauer i vores organisation og sørge for relevant uddannelse hvor det er nødvendigt.
 6. For at sikre miljømæssige akkreditiver betragtes i sourcing af vores leverandører.
 7. For at kommunikere, samarbejde og reagere på de berørte parters synspunkter, herunder kunder, agenter og delegerede om miljøspørgsmål.
 8. For at stræbe efter løbende forbedringer i den samlede miljøpræstation.

 

Virksomhedernes sociale ansvar politikerklæring

 

 1. Catalyst vil gennemføre foranstaltninger for at reducere, genbruge og genanvende både på events og i kontormiljøet hvor det er muligt.
 2. Catalyst vil gennemføre foranstaltninger til at køre vores arrangementer og kontormiljøer med en minimal påvirkning af miljøet. Vi anerkender behovet for en bæredygtig udvikling blandt vores erhvervskunder og medarbejdere.
 3. Catalyst anerkender behovet for en bæredygtig udvikling inden for teambuilding. Hvor det er muligt, vil vi gennemføre foranstaltninger for at reducere skadelig indvirkning på vores miljø og skabe en positiv indvirkning på samfundet.
 4. Catalyst anerkender den indvirkning, som vores forretning har på miljøet og sigter mod at aktivt forskning, gennemføre og fremme måder at minimere denne påvirkning.
 5. Catalyst anerkender behovet for ansvarlig forretningspraksis og "bæredygtighed". Gennem kontinuerlig forskning er vores mål er at minimere de negative konsekvenser, som vores arrangementer og vores kontorer har på miljøet, gennem ansvarlig handling forbedre livskvaliteten for medarbejdere og samfundet som helhed.